За Нас

Фондация “Хорце” извършва дейност в обществена полза (общественополезна дейност) по смисъла на чл. 2 и чл. 38 от ЗЮЛНЦ.

Основни цели са: Възраждане, поддържане и популяризиране на най-интересните фолклорни образци от различни етнографски области на България свързани с народни танци 
и народни музикални инструменти, програми свързани с национални костюми – запознаване с многообразието и видовете по региони. Дейности, свързани с популяризиране с основните техники в старите български занаятии, с възможности за ангажиране свободното време на интересуващите се, създаване национално самочувствие, развиване на техните таланти и представяне българския дух и традиция на местни и чуждестранни туристи, както и създаване на условия и подкрепяне на мобилността на хората на изкуството и на другите професионалисти в областта на културата и сценичните изкуства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *